Xây dựng và phát triển phần mềm

VietSmart tiền thân là Công ty TNHH Khai thác và Phát triển công nghệ Tiên Phong và chi nhánh Công ty TNHH Công nghệ GS tại Đà Nẵng. Trải quá quá trình hơn 15 năm hình thành và phát triển, Công ty là một trong những đơn vị lâu đời trong phát triển phần mềm ở khu vực Miền Trung – Tây Nguyên. Với đội ngũ kỹ sư phần mềm và phân tích thiết kế nhiều kinh nghiệm, VietSmart là một trong những đối tác hợp tác với nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển Chính quyền điện tử, hướng đến Chính quyền số, xã hội số.

VietSmart tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình phát triển phần mềm nội bộ theo yêu cầu, kỹ thuật kiểm thử BlackBox hạn chế phát sinh lỗi và tuân thủ kiểm tra an toàn thông tin cấp độ mã nguồn. Đảm bảo hệ thống phần mềm khi phát hành hoàn thiện đầy đủ chức năng và an toàn, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

VietSmart có lợi thế và kinh nghiệm trong việc thi công và triển khai các hệ thống phầm mềm trên các lĩnh vực Y tế, Giáo dục, Thương mại điện tử,… và mong muốn được hợp tác với các đối tác trong gia công phần mềm hoặc phát triển hoàn thiện các hệ thống phần mềm cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.